ağleb -i ihtimâl


ağleb -i ihtimâl
[ لﺎﻤﺘﺣا ﺐﻠﻏا ]
büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries: